Diasporaren Gutunen V. Literatura Lehiaketa – V Certamen literario de Cartas de la Diáspora

Euskaltzaleok eta Laurak bat, Valentziako Euskal Etxeek bostgarren aldiz, Diasporaren Gutunen V. Literatura Lehiaketa antolatuko dugu ikasturte honetan.Valentziako Euskal Etxeen lehentasunen bat euskara hizkuntzaren sustapena eta zabalkuntza da. Alde batetik, gure ikasleen motibazioa bultzatu nahian, eta beste aldetik munduko euskal komunitatea begira, parte hartzeko bi modu desberdinak sortu ditugu.

img_6493.jpg
Aurreko urteetan harrera ederra jaso genuen munduko izkin desberdineetatik, eta aurten ere nahiko genuke gonbidapena egin parte hartu nahi duenari, ez du inporta nondik etortzen den. Dudarik gabe saririk hoberena zuen lanak izango dira. Horren truke, zuetako norbait literaturaren ale bitxiak jasoko du irabazlea. Animatu gure proiektu honen partea izateko!

Anima zaitezte parte hartzeko…

Euskal Herrian Euskaraz!

Diasporaren Gutunen V. Literatura Lehiaketa

Hona hemen oinarriak:

1. Lehiaketa honen gutunak euskaraz (edozein euskalki onartzen da) Bestaldetik, ez dira onartuko beste lehiaketetan sarituak edo argitaratuak izandako gutunak.

2. Luzera, gehienez, 2 horrialdekoa izango da; lerro bitartekoen espazioa 1,5a eta letra Arial, 12 neurria izan behar du. Gai askea da baina kontutan izan gutun formatua izan behar duela.

3.Txapelketa honek 2 kategoria izango ditu:

A.- Euskara ikasten ari diren pertsoneentzat

B.- Euskara normaltasun osoz erabiltzen duten euskaldunentzat

4.Lanak posta elektronikaren bidez bidaliko dira izenburu edo lelo batekin. Mezuan, kategoria, izen abizenak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa ipiniko dira baita ere.

5.Idazlanak gurelehiaketak@gmail.com posta elektronikora bidaliko dira eta gaian: “Diasporaren Gutunen Literatura Lehiaketa” jarriko da. Lanak posta bidez bidali daitezke ere. Hurrengo helbidetara: Laurak Bat (C/ Mª Jordán 6, bajo 46018 Valencia) eta Racó de la Corbella (C/ Maldonado 46, Bajo 46001 Valencia). Aurkezteko epea 2018ko Urtarrilaren 20an amaituko da.

6.Epaimahaia Valentzian euskal kulturaren ordezkariak diren pertsonek, Euskaltzaleok Euskal Etxea eta Laurak Bat Centro Vasco Navarroen partaideez osatuta egongo da.

7.Epaimahaiaren irizpidea apelezina izango da eta saria, bere 2 kategorietan, hutsik gera daiteke. Lehiaketaren antolatzaileak literatura lehiaketan aurkeztutako lanak argitaratzeko eskubidea jasotzen du.

8.Saria Liburu eta ikus-entzunezko material-sorta euskaraz izango da, bi modalitateetan.

9.Sarien emanaldia Literatura Gala-Afarian izango da, euskaltzaleok Euskal Etxearen elkartearen egoitzan, (Racó de la Corbella, C/ Maldonado 46, Velluters) Urtarrilaren 26an.

10.Lehiaketan parte hartzeak zuzenean oinarrien onarpena dakar.

11.Irabazten ez duten lanak suntzituak izango dira. Irabazten duen gutunek lehiaketaren batzorde antolatzeailearen esku geratuko dira.

V Certamen literari de Cartes de la Diàspora

Euskaltzaleok Valentziako Euskal Etxea i el Centre Basc-Navarrés Laurak Bat convoquen per cinqué any consecutiu el V Certamen literari de Cartes de la Diàspora.

Una de les prioritats de les Euskal Etxeak de València sempre ha estat la promoció i difusió de la llengua basca. Una de les modalidades d presentació d’aquest concurs és pensada per animar als estudiants d basc de tot el món a redactar en èuscar en format de carta. L’altra està dirigida a les persones que parlen, senten o viuen en èuscar. Per a totes elles una càlida salutació.

Animeu-vos i a participar…

V Certamen literari de Cartes de la Diàspora

Bases del certamen:

1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua basca en qualsevol de les seues variants., ser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari.

2. L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara. El gènere literari ha de ser l’epistolar i el tema lliure.

3. El concurs s’organitza en dues categories:

A – Persones que es troben en procés d’aprenentatge de la llengua basca.

B – Persones euskalduns que es comuniquen amb normalitat amb l’euskera.

4. Les obres s’enviaran per correu electrònic i han de portar un títol o un lema, així com la categoria a la qual s’opta, nom i cognom, adreça i telèfon de contacte de l’autor/a i adreça electrònica.

5. Les obres s’adreçaran a l’adreça: gurelehiaketak@gmail.com indicant en l’assumpte “Certamen Literari de Cartes de la Diàspora”. Les obres es poden presentar també per correu postal i personalment en Laurak Bat (C/ Mª Jordán 6, baixos 46018 Valencia) i al Racó de la Corbella (C/ Maldonado 46, Baixos 46001 Valencia). El termini de presentació es tancarà el 20 de gener de 2018.

6. El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de la cultura basca a València i pels representants de Euskaltzaleok Euskal Etxea i el Centre basc-Navarrés Laurak Bat

7. El veredicte del jurat serà inapel·lable i el premi en cadascuna de les dues categories pot ser declarat desert. L’organització del Certamen es reserva el dret de publicar els treballs que es presenten al Certamen.

8. L’import del premi serà una selecció de llibres i materials audiovisuals en èuscar per a cada una de les dues modalitats.

9. El lliurament de premis es farà durant una gala sopar literari que, posterior al veredicte del jurat, es celebrarà el dia 26 de gener a la seu d´Euskaltzaleok a Velluters, València (Racó de la Corbella, C/Maldonado 46)

10. El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

11. Els treballs no premiats seran destruïts. La carta guanyadora passarà a ser propietat de la comissió organitzadora del certamen.
V Certamen literario de Cartas de la Diáspora

Euskaltzaleok Valentziako Euskal Etxea y el Centro Vasco-Navarro Laurak Bat convocan por quinto año consecutivo el V Certamen literario de Cartas de la Diáspora.

Una de las prioridades de las Euskal Etxeak de Valencia siempre ha sido la promoción y difusión de la lengua vasca. Una de las Modalidades de presentación de este concurso es pensada para animar a los estudiantes de euskera de todo el mundo a redactar en euskera en formato de carta. La otra está dirigida a las personas que hablan, sienten o viven en euskera. Para todas ellas una cálido saludo.

Animaos y participad! …

V Certamen literario de Cartas de la Diáspora

Bases del certamen:

1. Las cartas participantes en este Certamen deberán estar escritas en lengua vasca en cualquiera de sus variantes, ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro certamen literario.

2. La extensión máxima de las cartas será de dos (2) hojas con espacio interlineado de 1,5, fuente de la letra ARIAL y tamaño 12 y por una sola cara. El género literario debe ser la epistolar y el tema libre.

3. El concurso se organiza en dos categorías:

A – Personas que se encuentran en proceso de aprendizaje de la lengua vasca.

B – Personas euskaldunes que se comunican con normalidad con el euskera.

4. Las obras se enviarán por correo electrónico y deben llevar un título o un lema, así como la categoría a la que se opta, nombre y apellido, dirección y teléfono de contacto del autor / a y dirección electrónica.

5. Las obras se dirigirán a la dirección: gurelehiaketak@gmail.com indicando en el asunto “Certamen Literario Cartas de la Diáspora”. Las obras se pueden presentar también por correo postal y personalmente en Laurak Bat (C / Mª Jordán 6, bajo 46018 Valencia ) y en Racó de la Corbella (C / Maldonado 46, Bajo 46001 Valencia). El plazo de presentación se cerrará el 20 de enero de 2018.

6. El jurado calificador estará formado por personas representativas del mundo de la cultura vasca en Valencia y por los representantes de Euskaltzaleok Euskal Etxea y el Centro vasco-Navarro Laurak Bat

7. El fallo del jurado será inapelable y el premio en cada una de las dos categorías puede ser declarado desierto. La organización del Certamen se reserva el derecho de publicar los trabajos que se presenten al Certamen.

8. El importe del premio será una selección de libros y materiales audiovisuales en euskera para cada una de las dos modalidades.

9. La entrega de premios se hará durante una gala cena literaria que, posterior al veredicto del jurado, se celebrará el día 26 de enero en la sede de Euskaltzaleok en Velluters, Valencia (Racó de la Corbella, C / Maldonado 46)

10. El hecho de presentarse al Certamen supone la aceptación de estas bases.

11. Los trabajos no premiados serán destruidos. La carta ganadora pasará a ser propiedad de la comisión organizadora del certamen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *